تماس با ما

L
 
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ساختمان
شیخ بهایی
آدرس کارخانه: شهرک صنعتی امیرکبیر، بلوک ۲۲
مدیر عامل:  امید میرمحمدصادقی
تلفن: 33873675-031
موبایل: 0307725-0912
موبایل: 1173483-0913
فکس:33873675-031
ایمیل: info@asf.co.ir